Etiketter

, , , , , , , , , , , ,

Riksintressen för kulturmiljövården (Fyndplats)

I åker NV om ”Ättestupan”, en förkastningsbrant ca 50 m SÖ om åkerkant.
Enligt ägaren till Storegården, Folke Blom upphittades här en fin stenyxa av en dräng kring 1925-1930. Var fyndet finns nu är obekant.

Örslösa_R_Karta

Referenser:

scanned_ref (1)

Örslösa_Eniro

ÖrslösaGEÖrslösaGE_Bild