Etiketter

, , , , , , , , , , , ,

Riksintressen för kulturmiljövården (Plats med tradition)

”Plats med tradition. Enligt tidigare uppgift har den branta bergssidan enligt tradition (?), utgjort ättestupa. Traditionen är nu okänd i bygden. Namnets (noterat av RAK) ev. samband med traditionen är oviss.”

Torstaberget_R_Karta

Referenser

scanned_ref

ORTNAMNSREGISTRET (Institutet för språk och folkminnen /Brunnhems socken : Gudhems härad : Skaraborgs län):

OrdnamnTorstaberget1

OrdnamnTorstaberget2

OrdnamnTorstaklippet1

OrdnamnTorstaklippet1 OrdnamnTorstaklippet2Torstaberget_EniroTorstabergetGE