Etiketter

, , , , , , , , , ,

Riksintressen för kulturmiljövården (Bergsstup med tradition)

”Bergsstup, ca 20 m l och 5-8 m h. Enligt Nils Johansson, Kroken Ö. Bitterna, skall detta stup ha tradition såsom ättestupa. Enligt andra har endast en präst ridit utför berget, därav namnet.”

Västerbitterna_R_Karta

Referenser

scanned_ref

”En ättestupa skall enligt traditionen ha varit belägen vid södra bergen av Lekåsa utmark och en offerplats på bergen öster om om kyrkan. På Månsagårdens ägor ca två km åt sydväst har det enligt traditionen stått en tidig kyrka där man skall ha funnit ben och en sten med inskriptionen Olof. Invid Nossans östra strand cirka 500 m väster om Lekåsa by ligger Bosgården, en av Västergötland många bosgårdar.”

(Bengans Historiasidor / Lekåsa)

ORTNAMNSREGISTRET (Institutet för språk och folkminnen / Västerbitterna socken : Laske härad : Skaraborgs län):

0000024aVästerbitterna_EniroVästerbitternaGE