Etiketter

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Skara Ö från Jättedalen - Niklasm

Från Jättadalen (Foto: Niklasm)Jättedalen_Timo_Koistinen

Jättedalen (Foto: )

”Midt för Ögylunda by vid hemmanet Hallan, är en brådstörtning utför Billings-berget, som kallas ättestupa, och förmodligen i Hedniska tiden blifvit nyttjad såsom en genväg till Wallhall.”

(Försök till en korrt Beskrifning om Skara Stift, Författadt af P. E. Lindskog, V. Häftet, Skara 1816, s. 62)

Försök till en korrt Beskrifning om Skara Stift, 5. cilts62

”I närheten af Himmelskällan tåga vi uppåt Billingen, och här från höjden möter – liksom ock på ättestupan vid Öglunda, dit vi äfven skola begifva oss – en hänförande skönhet, hvilken kan förjaga den trängtan, som kanske alstrats hos oss vid tanken på orden: »se Neapel och sedan, dö».”

(Svenska Familj-Journalen / Band 19, årgång 1880, s. 119)

0123

”Mödosam är promenaden, men pittoresk den stig, som leder dit upp: under kronor af körsbärslundar och annan löfskog, förbi brusande qvarnar och risslande bäckar,, öfver stättor och genom täta snår af barrskog, uppför den ena stalpen efter den andra lyckas man slutligen, and fådd och varm , att nå krönet af de sig öfverst resande klipporna, hvilka bilda den förut nämnda ättestupan eller Öglundaklyftan, som den också kallas.”

(”Från billingen”, C. S. Halbeck, Svenska Familj Journalen, Band 19, Häft 4, 1880, s. 121)

öglundaklyftan_text

öglundaklyftan_bild

Riksintressen för kulturmiljövården (Plats med tradition)

”Ättestupa. Enl. traditionen skall den branta diabasväggen vara en gammal ättestupa.”

Öglunda_R_Karta

Referenser

öglunda

Öglunda_EniroÖglundaGE