Etiketter

, , , , , , , , , , , ,

8. Broddetorps socken i Valle härad. I ULMA III: 67 läses: »Vid Haraberget i Broddetorp finnes ättestupor. I sjön där nedanför kastade de dödas vänner silver och guld och allt det tog gubben Glöhögg om hand » – I denna trakt tycks traditionen vilja förägga ytterligare 3 ättestupor, som jag dock bara skall nämna i förbigående, då jag endast har mycket kortfattade upplysningar om desamma. I ett meddelande heter det: » Av bergstup, som sägas ha varit ättestupor, nämnas här följande: ‘Lôre hôpp’ i Broddetorps socken, Råberget i Bolums s.n och ‘Skams Hallakleppe’ i Sätuna s:n. »”

(”Valhall och ättestupa i västgötsk tradition” av Johan Götlind, s. 76 / Folkloristiska Studier och Samlingar 2 / Folkminnes-Studier tillägnade hilding celander den 17 juli 1926)

IMG_3298

På karta: ”Ättestupor i Västergötland”

(”Valhall och ättestupa i västgötsk tradition” av Johan Götlind, s. 75 / Folkloristiska Studier och Samlingar 2 / Folkminnes-Studier tillägnade hilding celander den 17 juli 1926)

SkamsKlippa_götlindharita

Riksintressen för kulturmiljövården (Naturföremål/Naturbildning med tradition)

SkamsKlippaR_Karta

”Naturbildad grotta med namn och tradition i sandstensberget, 3,5m l, 1,2 m br och 0,7 m h. Takblocken och omkringliggande sandstensblock benämnes Skams klippa. I grottan skall den långa gången mellan klostren i Varnhem och Gudhem mynna” (Skara Tidning 27/4-1927). Klippan lär också vara en gammal ättestupa (Boken om Gudhem, 1971:221). Klippan är belägen vid rasbrant åt N ned mot bäckravin.”

(Boken om Gudhem: Bygden mellan bergen invid Hornborgasjön, Hilding Johansson, Gudhems kommunalfullmäktige, 1971, s. 221):

Boken om Gudhem

Referenser

skamsklippa

ORTNAMNSREGISTRET (Institutet för språk och folkminnen / Sätuna socken : Gudhems härad : Skaraborgs län):0000014a 0000079aSkamsKlippaEniroSkamsKlippaGE