Etiketter

, , , , , ,

”KUNGÄLVS gamla kyrkogård, kallad Fontin, är sällsynt välvårdad och vacker, därtill en av de ytterst få som är noggrant inventerade med upplysningar om vartenda livsöde, en forskningsbragd av Kerstin och Harry Berg 1990. Gravplatsen togs i bruk då Bohuslän blev svenskt 1658. Där är en ättestupa i lodrät rödaktig granit och ett högt tjärat kors. Gravarna är utlagda på låga fallande terrasser. Pyramidformade tujor står vakt. De stora träden är milt omhändertagande.”

(Minnets stigar, en resa bland svenska kyrkogårdar, s. 155Anita Theorell och Per Wästberg, Stockholm, 2001) 

Bohus and Bohus castle (Bohus fästning) seen from Fontin, Kungälv 2010

Foto: 

FontinEniroFontinGE