Etiketter

, , , , , , , , , ,

skulberget_postcard_K

Postkort: Hakan Akçuras Arkiv

”Skuluberget ligger jämte Landswägen, och wisar åt den sidan likasom en slät wägg; det skal ifrån foten wara 400 aln. i högd, och är märkligt af en stor öpning eller hola, som ses något up i berget emot wägen, hwilken skal innehålla 15 aln. i längd och 9 aln:s bredd. Konung Carl XI säges wid förbi resan warit up at bese samma hola. Under brantaste klippan wäxer Oxel, eljest i orten sällsynt. At här i Hedna tid warit någon ättestupa, tyckes nog wara troligt.”

Hülphers Ångermanlandssamling 1780 (facsimile 1985), 119-120 (från Per Tingbrand – Skule – Höga Kustens rövarkula Del I, ”Oknytt” Nr 1-2 2007 Årg. 28 / Johan Nordlander-sällskapets tidskrift, s. 47)

Marie Paulsson - View from Skuleberget

Skuleberget_http_kartor.eniro.se_m_nRwXb

skuleberget_GE_foto skuleberget_GE